OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urząd arrow Struktura urzędu
Struktura urzędu
Redaktor: Robert S.   
23.01.2009.

Urząd Gminy i Miasta w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98 – 290 Warta

tel. (43) 8287 100  tel. fax. (43) 8287 114

Urząd czynny: poniedziałek – piątek

w godzinach 7:30 – 15:30

Numer konta

Urzędu Gminy i Miasta w Warcie:

81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

 

 

 

1.       Burmistrz Gminy i Miasta Warta – tel. (43) 8287 106  – Jan Serafiński, tel. kom. 500 114 181

2.       Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Warta – tel. (43) 8287 107 – Sławomir Janczak, tel.   

           kom. 695 830 53

3.       Skarbnik – tel. (43) 8287 112   –  Grażyna Zdunek, tel. kom. 500 114 183

4.       Sekretarz – tel. wew. (43) 8287 108 – Krzysztof Polusik Tel. kom. 500 114 184

5.       Radca Prawny – Bożena Pachulska

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

1.       Kierownik USC – tel. (43) 8287 110

2.       Zastępca Kierownika USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110

3.       Specjalista ds. obsługi USC – Krystyna Mordal – tel. (43) 8287 110

4.       Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza –  

                    Anna Lament – tel. (43) 8287 100

5.       Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza –– Joanna Wawrzyniak

          tel. (43)8287 100

6.       Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Miasta w Warcie – Aurelia Łuczak – tel. (43) 8287 104

7.       Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104

8.       Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119

9.       Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119

 

Wydziały

 

Wydział Budżetu

 

1.        Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43) 8287- 112

2.       Inspektor ds. księgowości budżetowej, KZP, inwentaryzacja, VAT – Agnieszka Miłosz – tel.

           (43) 8287 117

3.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Toczała - Maćczak – tel. (43) 8287 117

4.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117

5.       Inspektor ds. księgowości budżetowej, płace, ZUS - Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

 

Wydział Podatków i Opłat

 

1.       Kierownik Wydziału – Sławomir Wawrowski – tel. (43) 8287 101

2.       Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101

3.       Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101

4.       Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101

5.       Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Anna Świątkiewicz tel.

          (43) 8287 103

 

Wydział Oświaty

 

1.       Kierownik Wydziału – Ewelina Alberczak – tel. (43) 8287 111

2.       Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111

3.       Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111

4.       Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111

 

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 

1.       Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak - tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185

2.       Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak - tel.  (43) 8287 113

3.       Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Miłosz - tel. (43) 8287 113

4.       Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji i rozwoju – Agnieszka Grembowicz - tel. (43) 8287 113

 

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej

 

1.       Kierownik Wydziału – Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054

2.       Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Bożena Krogulecka – tel. (43) 8287 116

3.       Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Marcin Wicherski – tel. (43) 8287 116

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

 

1.        Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych– Łukasz Kałuża,    (43) 8287

         105,tel. kom. 603 045 912

2.     Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   – Łukasz Jeziorny– tel. (43) 8287 105

3.     Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Krzysztof Żubrowski – tel. (43) 8287 105

4.     Inspektor ds. gospodarki odpadami- Mariusz Lewandowski- (43) 8287 105

5.     Robotnik gospodarczy

 

Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówień Publicznych i Promocji

 

1.     Kierownik Wydziału - Tomasz Jachowicz – tel. kom. 798 872 271 ,tel.(43) 8287 115

2.     Inspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z    

         organizacjami pozarządowymi – Beata Włodarczak – tel.  (43) 8287 115

3.        Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania –Kinga Zagłoba– tel.  (43)  

 8287 115

 

Stanowiska ds. gospodarczych

 

1.      Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186

2.      Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak

3.      Robotnik gospodarczy – Renata Mamot

4.      Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak

5.      Robotnik Gospodarczy ORLIK

 

 


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Warcie do pobrania:

Regulamin organizacyjny.pdf

Schemat Regulaminu organizacyjnego.pdf

 

 


 

Utwórz  Utwórz...