OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zabytki arrow Obiekty gospodarcze
Obiekty gospodarcze
Redaktor: Krzysiek K.   
23.11.2012.

OBIEKTY GOSPODARCZE I PRZEMYSŁOWE

 

         Bardzo ważnymi obiektami dziedzictwa kulturowego są bez wątpienia obiekty gospodarcze i przemysłowe. Do najważniejszych obiektów tego typu należą wiatraki, spichlerze, stodoły oraz nieistniejące już fabryczki i manufaktury jak np. gorzelnia w Małkowie lub fabryczka zapałek w Dusznikach. Obiekty przemysłowe i gospodarcze służyły lokalnej społeczności podnosząc jej poziom życia.

Rozwój gospodarczy i zmiany cywilizacyjne wymuszają wprowadzenie nowych technologii, dlatego obiekty starsze są zastępowane przez nowocześniejsze. Wiatraki, które znajdowały się w miejscowościach: Jeziorsko, Ustków, Jakubice, Zadąbrów Wiatraki, Cielce, przestały istnieć, gdyż zastąpiły je bardziej wydajne nowoczesne młyny elektryczne. Warto zaznaczyć, że w samym mieście Warta przez długi okres czasu istniało 5 wiatraków. Tereny gminy Warta charakteryzowały się występowaniem wyłącznie wiatraka typu „ koźlak ”, mielącego 3 do 5 ton mąki na dobę.

                Z I połowy XIX wieku pochodził już nie istniejący wiatrak w Cielcach należący do Stanisława Brusia. Zbudowany był na rzucie prostokąta (5´4,5) o wysokości 8m, z drewna, ustawiony na kamieniach polnych, szalowany deskami, z dachem  naczółkowym.

Z tego samego okresu pochodził także wiatrak w Ustkowie (własność Władysława Brusia), (4´4,5) o wysokości 8m. Obecnie pozostały już tylko szczątki tego zabytku[1].

              Spichlerze były to spichrze zbożowe służące do magazynowania przechowywania zboża w workach lub luzem istniały zazwyczaj w wielkich majątkach ziemskich, w założeniach dworskich. Wiele z nich dziś już nie istnieje. Źródła podają dwa istniejące jeszcze spichlerze w miejscowości Krąków. Są to spichlerze murowane jeden z nich pochodzi z XIX wieku drugi zaś z połowy XX wieku. Cennym obiektem dziedzictwa kulturowego, istniejącym niegdyś na terenie gminy Warta był spichlerz leżący w założeniu dworskim we wsi Jeziorsko oraz Mikołajewice. Drugi z wymienionych  spichlerzy był konstrukcji zrębowej i sumikowo – łątkowej, który w 1975 roku został przeniesiony do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego nad Jeziorem Lednickim koło Gniezna[2].

               W roku 1995 zniszczony został przez użytkownika gruntu, na którym się znajdował spichlerz w Małkowie, znajdujący się w części folwarcznej dawnego założenia pałacowo – parkowo - folwarcznego. Prawdopodobnie wybudowany został w roku 1825, a wskazywała na to umieszczona na szczycie dachu metalowa chorągiewka z wybitą na niej tą właśnie datą[3]. 

Obiekty typu przemysłowego i gospodarczego spełniały swoją rolę pierwotną praktycznie niezmiennie, aż do momentu kiedy przestawały odgrywać ważną rolę w życiu społeczeństwa. Ich funkcje od początku były określone, były bardzo ważnymi punktami na mapie gospodarczej danego obszaru i często wykorzystywane przez społeczność lokalną. Niekiedy życie codzienne mieszkańców trudniących się rolnictwem byłoby wręcz niemożliwe bez obiektów takich jak wiatraki, spichlerze czy stodoły.[1] A. Ruszkowski, Zabytki województwa sieradzkiego [w:] Na sieradzkich szlakach, Kwartalnik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Sieradzu, Rok VI, styczeń-Marzec 1/21/1991, s. 5-9.

[2] A. Ruszkowski, Na Sieradzkich szlakach, 3/51/1998/XIII, Sieradz, s.44.

[3] Monografia wsi Małków, Warszawa 1971r., s.15-16.