OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Gmina Warta rozważa możliwość uruchomienia z początkiem 2019 roku publicznego żłobka
Redaktor: Krzysiek K.   
29.01.2018.

 Szanowni Mieszkańcy,

 

               Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3, Gmina Warta rozważa możliwość uruchomienia z początkiem 2019 i funkcjonowania w kolejnych latach gminnego, publicznego żłobka. Biorąc pod uwagę aktualne możliwości w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej; planowaną siedzibą żłobka jest miejscowość Warta.

Zważywszy na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wymaga zaangażowania bardzo znaczących nakładów finansowych, przytoczony projekt zamierzamy zrealizować z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020.

Jednym z podstawowych warunków złożenia Wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu jest ustalenie skali faktycznych, a nie tylko potencjalnych potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszej gminy.

           W związku z powyższym zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w przypadku projektu i uruchomienia żłobka z początkiem 2019 roku  na terenie Miasta Warty, byłaby Pani – byłby Pan –byliby Państwo skłonni oddać swoje dziecko(dzieci) pod opiekę tej instytucji we wszystkie dni robocze? O ile wyrażają Państwo wolę zapisania do żłobka dziecka, które w chwili uruchomienia tej instytucji nie ukończy(ukończą) jeszcze wieku 3 lat, proszę o wypełnienie ankiety i pisemnej deklaracji na załączonym do niniejszego listu druku i przesłanie jej lub osobiste doręczenie do Urzędu Gminy i Miasta Warta (Rynek, im. Wł. ST. Reymonta 1 98-290 Warta – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego  2018.

 

Licząc na szybką odpowiedź z Państwa strony

 

                                                                                  pozostaję z wyrazami szacunku

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Warta

 

Załączniki do pobrania:

-Deklaracja.pdf

-Ankieta.pdf   

Formularze dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy i Miasta Warta (pok. nr 7) oraz na stronie internetowej Urzędu www.gimwarta.pl.

 

 

Gmina i Miasto Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98- 290 Warta, woj. łódzkie

NIP 8272139526 REGON 730934542

tel. 43 828 71 00, fax 43 828 71 14 www.gimwarta.pl   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć