OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Współpraca zagraniczna
Współpraca zagraniczna
Redaktor: Robert S.   
03.04.2009.
polska   Współpraca zagraniczna.    niemcy

 

         Współpraca Warty z niemieckim miastem Lengerich zaczęła się od współpracy z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warcie a podobną kliniką w Lengerich. Dziś trwają ożywione kontakty władz obu miast.
        Kontakty na szczeblu władz gminnych Warty i Lengerich, jak również zawodowa wymiana doświadczeń między Szpitalem w Warcie a tamtejszą kliniką Psychiatryczną, zrodziły myśl utworzenia w obu partnerskich miastach równorzędnych towarzystw. W Warcie powstało Towarzystwo Przyjaciół Lengerich, a w Lengerich Towarzystwo Przyjaciół Warty, co wzmacnia wzajemne wymiany grup obu społeczeństw.
        Rozwijające się coraz owocniej partnerskie kontakty Warty i Lengerich, wyzwoliły szereg nowych inicjatyw w życiu kulturalnym miasta. Z inicjatywy miejscowych artystów-plastyków, małżeństwa Małgorzaty Szymańskiej-Cegiełki i Jana Cegiełki organizowane są w lipcu Interdyscyplinarne Plenery Malarskie. Artyści z Polski, Niemiec, Słowacji tworzą swe prace przebywając 2 tygodnie na terenie miasta Warta. Prace urozmaicają im wieczorne spotkania, pikniki oraz wycieczki do wielu ciekawych miejsc okolicy. Plener rozpoczyna się i kończy  wystawami prac artystów.
        Obok rozwijającego się życia kulturalnego miasta przy pomocy gości z Lengerich, coraz bardziej konkretyzują się różne plany wspólnych polsko- niemieckich przedsięwzięć gospodarczych.
Wiecej informacji na stronie miasta  Lengerich: http://www.lengerich.de/
 

Współpraca z partnerskim miastem Szecseny  na Węgrzech

W dniach 2-5 czerwca br. w partnerskim mieście Szecseny na Węgrzech na zaproszenie tamtejszych władz gościła z oficjalną wizytą delegacja Gminy i Miasta Warta. Celem spotkania był udział w obchodach Dni Szecseny. Folklor Ziemi warckiej reprezentowały zespoły śpiewacze „Jezioranki”(grupa dziecięca i dorosła), Kapela ludowa z Nobeli i Kapela z Warty, produkty regionalne przygotowały Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Klonówka, Zagajewa i Jeziorska.  Burmistrz oraz Przewodniczący Rady GiM Warta wzięli  udział w międzynarodowej konferencji odbywającej się na Słowacji z udziałem przedstawicieli Węgier, Słowacji i Siedmiogrodu (Rumunia). W wyniku rozmów z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji (sportowych, kulturalnych itp.) udało się nawiązać nowe kontakty, które w przyszłości mają szansę zaowocować realizacją wspólnych projektów.

Tundża nowy partner gminy i miasta Warta

Od 10 lipca 2015 roku gmina i miasto Warta ma nowego partnera samorządowego.Jest nim gmina Tundża w Bułgarii, leżąca w okręgu Jamboł w południowo-wschodniej części kraju.Obaj burmistrzowie – Jan Serafiński i Georgi Georgijew – podpisali w Warcie porozumienie o współpracy.

 

Umowa ta wyszczególnia zakresy współdziałania. Obejmą one rozwój ekonomiczny regionów, wymianę doświadczeń między kierownictwami miejscowych organów władzy, wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle, edukację, kulturę, turystykę, produkcję i przetwórstwo artykułów rolnych, wzajemną pomoc w kontaktach w dziedzinie rolnictwa i handlu, aktywizację pracy z młodzieżą oraz organizację wystaw i targów. – Szczególnie zależy nam na współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami. Widzę tu rolę samorządu jako czynnika inspirującego i wspierającego tego rodzaju kontakty – mówi Jan Serafiński, burmistrz Warty. Art. 2 pkt 2 umowy mówi wprost: „Strony będą stwarzać warunki dla przyciągania inwestycji w regionach obu stron, dla rozwoju współpracy między firmami, przedsiębiorstwami, instytucjami itp.”.

Porozumienie zostało zawarte wstępnie na okres trzech lat. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużone na kolejne trzy lata, chyba że któraś strona nie będzie zainteresowana dalszą współpracą i zawiadomi o tym partnera pisemnie na co najmniej pół roku przed wygaśnięciem zawartej umowy.

Inicjatywa podjęcia współpracy partnerskiej z Wartą wyszła od Bułgarów, a zaczęła się od spotkania przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Przymierze Jeziorsko z podobnym stowarzyszeniem działającym w Bułgarii. Potem poszło już z górki.

Tundża jest trzecim partnerem gminy Warta. Dwa pozostałe to węgierskie Szecseny i niemieckie Lengerich. Z tym pierwszym władze samorządowe utrzymują regularne kontakty. Z partnerem z Niemiec więzy nieco się w ostatnim czasie rozluźniły, ale, jak nam powiedział Jan Serafiński, być może niebawem pojawi się szansa na ich ponowne zawiązanie.