OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urząd arrow Plany zagospodarowania
Plany zagospodarowania przestrzennego GiM Warta | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
18.12.2013.

Baza adresowa i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w portalu mapowym pod adresem:

http://warta.e-mapa.net

 

 

 

Rejestr obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego GiM Warta

 

  1. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta obejmujące obszary położone w miejscowościach: Rossoszyca, Duszniki, Lasek Chorążka, Małków, Mikołajewice, Pierzchnia Góra, Włyń, Warta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w miejscowości Mogilno.   

2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i masta Warta obejmujące obszary położone w miejscowościach Małków i Ustków.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta obejmująca obszar położony w miejscowości Tomisławice.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Ostrów Warcki /przystań jachtowa/

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Warta /przystań kajakowa/ 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 30 położonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta Warty przy ul. Kaliskiej. 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warta.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Bartochów, Gołuchy - Łabędzie, Raczków, Zagajew, Kawęczynek, Małków, Duszniki i fragmentu miasta Warta. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Zakrzew, Tądów Dolny, Tądów Górny, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów-Rudunek w gminie Warta. 

10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Rossoszyca

11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Bartochów, Małków, Duszniki 

11a. Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

    

12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Rossoszyca obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 234 w tej wsi

     

13. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrów Warcki gmina Warta

     

14. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miasta Warty obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 238/1 obręb 9

    

 

Poniżej pliki w formacie zip do pobrania i rozpakowania:

Plan Nr 1

Plan Nr 2

Plan Nr 3

Plan Nr 4

Plan Nr 5

Plan Nr 6

Plan Nr 7

Plan Nr 8

Plan Nr 9

Plan Nr 10

Plan Nr 11

Plan Nr 12

Plan Nr 13

Plan Nr 14

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA I GMINY WARTA

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/285/17

Rady Gminy i Miasta Warta

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 

Do pobrania pliki w pdf:

   Załącznik Nr1 - kierunki

   Załącznik Nr2 - uwarunkowania