OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe nr 7EP/2017
Zapytanie ofertowe nr 7EP/2017 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
05.10.2017.

Image

 

Zapytanie ofertowe nr 7EP/2017

Warta dn. 05.10.2017 r.

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr 7EP/2017

Zakup sprzętu audiowizualnego

 

            W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu
pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby projektu.

                                                                                        

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000  euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu audiowizualnego wraz z dostawą i montażem
w siedzibie szkoły.

 

.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

Ilość

 

Jedn. miary

 

Cena jedn.          w złotych brutto

 

 

Wartość

w złotych

brutto

1

Tablica interaktywna z projektorem

 

 

 

1

Sztuka

 

 

 

              RAZEM ZŁ                  

 

SPECYFIKACJA TABLICY INTERAKTYWNEJ

 

Parametry sprzętowe:

Technologia

Elektromagnetyczna - bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy

Możliwość obsługi przez dwie osoby

Tak

Rodzaj powierzchnia tablicy

Odporna na uszkodzenia mechaniczne, przeznaczona do projekcji (bez odblasku) i rysowania

Przekątna obszaru roboczego

Min. 78 cali (198 cm)

Format obszaru roboczego

4:3

Obsługiwane rozdzielczości

Możliwość obsługi rozdzielczości 12800x9200 pikseli

Prędkość odczytu współrzędnych

150 współrzędnych na sekundę

Czułość zbliżeniowa tablicy

0,2 cala (5 mm)

Waga

Do 23 kg

Komunikacja z komputerem

Przewodowa: poprzez port  USB

Opcjonalnie bezprzewodowa RF

Oprogramowanie i sterowniki

Windows XP/Vista/ 7/ 8 (32 i 64 bit)

oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim, z polskim modułem pomocy

Zasilanie tablicy

Możliwość zasilania tablicy bezpośrednio poprzez port USB z komputera  

Zasilanie pisaków

pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany wymienny akumulator (3A) Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka

Sprzętowa emulacja myszki

Możliwość realizacji funkcji  myszy bezpośrednio w pisaku

Przyciski bezpośrednio na tablicy

Nieruchome przyciski z najważniejszymi funkcjami, w tym  kalibracji tablicy oraz minimum 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika

Standardowe wyposażenie

Tablica, kabel USB, 2 pisaki interaktywne z ładowarką i zasilaczem, płyta z oprogramowaniem w języku polskim

Gwarancja

Minimum 3 lata


Dodatkowa funkcjonalność i właściwości oprogramowania dołączanego do tablicy interaktywnej (co najmniej):

Możliwość pisania po tablicy jednocześnie przez dwóch użytkowników w tym samym czasie, przy użyciu dwóch pisaków elektronicznych

Możliwość wstawiania obrazów lub tekstów na kolejne warstwy strony z możliwością ukrywania lub ujawniania informacji na nich zawartych (więcej niż 4 poziomy skomplikowania trudności ćwiczenia)

Rozpoznawanie odręcznie pisanego tekstu na tablicy (litery, słowa, cyfry, liczby)

 

Możliwość tworzenia i edycji ćwiczeń interaktywnych na podstawie gotowych szablonów. Minimum dostępnych szablonów to: anagram, grupowanie w kolumny, uzupełnianie zdań, kolejność zdań lub słów, oś czasu, memory, dopasowanie słów i obrazów, odkrywanie obrazka, test wielokrotnego i jednokrotnego wyboru. Możliwość wykorzystania w szablonach zarówno tekstu jak i grafiki

Pełna lokalizacja oprogramowania dołączonego do tablicy w języku polskim.  (program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie).

Możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, strony z dowolnym tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem

Możliwość wstawienia strony w linie lub kratkę oraz samodzielnego zdefiniowania gęstości siatki i tła siatki

Tymczasowe blokowanie obiektów i wielokrotnego kopiowanie poprzez przeciąganie obiektów (kopiarka obiektów)

Definiowanie łączy (hiperłączy) do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie

Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów oraz narzędzia wypełnienia

Wbudowana i w pełni edytowalna przez użytkownika Galeria/zbiór obrazów w tym załączonych plików typu flash

Archiwizacja w formatach: PowerPoint PPT, plików graficznych (JPG, PNG, GIF, TIFF), plików PDF, HTML,  AVI (z rejestracją dźwięku stereo)

Pełna konfiguracja paska narzędziowego - możliwość  stworzenia odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania

Ujawnianie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej, latarki innych narzędzi. Możliwość uruchamiana tych narzędzi bez konieczności włączania programu

Automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.

Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej ilości komputerów należących do placówki oraz na komputerach nauczycielskich

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania

 

Specyfikacja głośników:

·Moc wyjściowa RMS: 40W (2x20W)

·Zestaw głośników stereofonicznych do komputerów, tablic multimedialnych oraz systemów HI-FI

·Kolumny dwudrożne

·Głośniki w kolumnie: wysokotonowy 30mm, redniotonowy 100mm

·Pełna kontrola dźwięku (regulacja głośności, basu i tonów wysokich)

·Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

·Impedancja 4 Ohm

·Drewniane obudowy kolumn

·Wymiary (jednej kolumny): 145x330x166mm

Waga: 4,9kg

 

Specyfikacja projektora:

Technologia: DLP

Rozdzielczość: XGA

Jasność: 3000 ANSI Lumenów

Kontrast: 20 000:1

 

 

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowanie do 25.10.2017 r.

 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej na adres Gmina i Miasto Warta, Rynek
im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta do dnia 13.10.2017 r. do godz. 12:00. Temat zaadresowanej koperty: Oferta zakupu sprzętu audiowizualnego do projektu pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie”.

 

Kryterium wyboru ofert

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia oraz będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

1)      Oferta musi składać się z wypełnionej tabeli „Opis przedmiotu zamówienia”
w niniejszym zapytaniu,

2)      Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona,

3)      Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 13.10.2017 r.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje poprzez pocztę elektroniczną.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

                                                                                      ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »