OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urząd arrow Dokumenty do pobrania
Dokumenty | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
03.04.2009.

Numer konta Urzędu Gminy Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006
Urząd Gminy Miasta w Warcie
Ul. Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1

98-290 Warta

 

Urząd stanu cywilnego:

-Wniosek o odpis aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. PDF

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego. PDF

-NIP-3. PDF

-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. PDF

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące. PDF

-Zgłoszenie pobytu stałego. PDF

-Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. PDF

Inwestycje:

-Wniosek: warunki zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.PDF

-Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.PDF

-Wniosek: wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.PDF

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.PDF

-Opłaty.PDF

Drogownictwo:

-Wniosek o lokalizacje urządzeń w pasie drogowym.PDF

-Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.PDF

-Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.PDF

-Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę * zjazdu. PDF

Rolnictwo, Ochrona środowiska, Geodezja:

-Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew. PDF

-Zgłoszenie zamiaru usuniecie drzew. PDF

-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. PDF

-Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.PDF

-Wniosek o poświadczenie oświadczenia PDF

-Wniosek o podział nieruchomości. PDF

-Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.PDF

-Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy i Miasta Warta.PDF

-Wniosek o nadanie numeru porządkowego.PDF

Podatki:

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.PDF

-Informacja w sprawie podatku rolnego. PDF 

-Informacja w sprawie podatku leśnego.PDF

-Deklaracja na podatek od nieruchomości.PDF

-Deklaracja na podatek rolny.PDF

-Deklaracja na podatek leśny.PDF

-DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.PDF

-DT-1A załącznik do deklaracji dt-1.PDF

-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.PDF

-Wniosek o wydanie zaświadczenia.PDF

Oświata:
-załącznik do uchwały dotyczącej stypendiów dla uczniów. PDF

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:
-zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu. PDF
-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
PDF

Realizowane projekty:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko -prezentacja do pobrania.PPS 

 

Poniżej programy do otworzenia plików z rozszerzeniem pps i pdf do pobrania:

Pobierz aplikację Powerpoint Viewer do otwarcia pliku pps

Tutaj pobierzesz program do obsługi formatu PDF